Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj se pro potřeby cestovního ruchu dělí do 7 oblastí – Hradecko, Orlické hory a Podorlicko,
Broumovsko, Kladské pomezí, Český ráj, Krkonoše a Podkrkonoší, z nichž každá nabízí rozmanité možnosti
pro kongresovou či incentivní turistiku.

Královéhradecký kraj je dostupný z Prahy po dálnici D 11. Dobré spojení je i hromadnou autobusovou či vlakovou dopravou. Administrativním centrem je město Hradec Králové, nazývané "Salon republiky", učebnice architektury pod širým nebem nebo město v zeleni. V kraji jsou úchvatné přírodní oblasti, stejně jako okouzlující historické památky a města. Na území kraje se také koná množství významných kulturních, sportovních a společenských akcí.

Královéhradecký kraj nabízí kvalitní zázemí pro akce s různým počtem účastníků a pro různé cílové skupiny.

Hradec Králové je také univerzitním městem, kterému dominuje lékařská věda. Kromě Univerzity Hradec Králové tu sídlí Lékařská a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a také Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Město se v této souvislosti může pochlubit i Fakultní nemocnicí Hradec Králové nebo Botanickou zahradou léčivých rostlin.

Kraj se rozpíná v severovýchodní části Čech od Labské nížiny až po úpatí Krkonoš, Orlických hor nebo Kladského pomezí. Rozmanitost kraje lze jen těžko popsat na pár řádcích. Pojďme proto jen nahlédnout do pestré škály nabídky tohoto území, na které jsou jeho obyvatelé patřičně pyšní.

www.hkregion.cz

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena