Podkrkonoší

Barokní zámek Kuks

Podkrkonoší se rozprostírá v podhůří Krkonoš a rozkládá se na ploše cca 700 km2 s nejvyšším vrcholem Zvičinou. Západně Podkrkonoší sousedí s Českým rájem a na jihu přechází do rovinatého Hradecka. Na jižních svazích hřebenů chlumů se daří pěstování ovoce, chlumy jsou zdrojem kvalitního pískovce, který ve spojení s umem místních kameníků a sochařů vtiskl neopakovatelnou pečeť zdejší krajině v podobě množství kamenných staveb – kostelů, zámků, tvrzí, hradů, technických památek i drobných pískovcových křížků a soch. Podkrkonoší je protkáno hustou sítí cyklotras i pěších tras. Rozmanitá krajina Podkrkonoší nabízí široké vyžití pro aktivní sportovce i relaxaci, pro rodiny s dětmi, seniory.

Bílá Třemešná - Les Království

Katalog subjektů


Zvlněná krajina, mrazivá údolí, prosluněné stráně, prameny, říčky, rybníky, množství památek a míst opředených pověstmi přináší ochutnávku historie i místních specialit, prožití zdejší krajiny na naučných stezkách a při tradičních slavnostech. Hlavními turistickými atraktivitami v území jsou bezpochyby barokní komplex Hospitalu Kuks, ZOO ve Dvoře Králové, která je proslulá nádherným Safari, lázně Bělohrad, kam stojí za to přijet nejen za léčbou, ale i jen tak za relaxací, muzeum pískovcových soch na vrchu Gothard v Hořicích, výrobna proslulých „hořických trubiček“ nebo vánočních ozdob ve Dvoře Králové a řada dalších.

www.podkrkonosi.eu

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena