Kladské pomezí

Kraj, který nadchne každého svojí rozmanitostí – členitá krajina protkaná systémem opevnění, místa poskytující nádherné výhledy, romantická údolí řek, památky z různých stavebních epoch, hustá síť turistických stezek a cyklotras….

Katalog subjektů

Nové Město nad Metují

Národní přírodní památka Babiččino údolí, jehož pojmenování je odvozeno z názvu knihy Babička od Boženy Němcové, propojuje na ploše více než tří set hektarů cenné přírodní prvky s citlivým zásahem člověka. V údolí se nacházejí stavby a místa známé z knihy – empírový zámek Ratibořice, Staré bělidlo, Panský mlýn i nechvalně proslulý Viktorčin splav.

Peklo - Bartoňova útulna

Kladské pomezí je protkané systémem opevnění. Zmiňme dělostřeleckou tvrz Dobrošov - národní kulturní památku o rozloze 20 ha v hloubce 20 – 39 m. Je součástí československého opevnění, budovaného v letech 1936 – 1938 na obranu proti nacistickému Německu. Součástí expozice je ojedinělá a zároveň největší kolekce miniatur a figurek, které ztvárňují v historickém kontextu československou armádu. Další významnou památkou v kontextu opevnění je jistě pěchotní srub Březinka - železobetonová pevnostní stavba zrekonstruovaná do původního stavu z roku 1938. Z depozitáře Norského muzea ozbrojených sil byl do srubu vrácen originální pevnostní kanón L1 spřažený s těžkým kulometem vzor 37 s pevnostní hlavní, který byl v létě roku 1938 skutečně na Březince osazen. Linie československého opevnění - obranná linie bunkrů z období II. světové války se táhne po celé délce Kladského pomezí.

Náchod

Kdo by nechtěl zkusit bloudit podzemními chodbami pevnosti Josefov, která patří k vrcholným ukázkám evropské fortifikační architektury. Návštěvníci si při prohlídkách sami svítí na cestu lampičkou se svíčkou a část podzemních chodeb prozkoumávají i potmě. Dějiště bojů prusko-rakouské války 1866 - krvavé boje připomíná na sto udržovaných pomníků, náhrobků a křížů. Ve třech bitvách se během červnových dnů roku 1866 střetlo více než 100 000 vojáků.

Pokud vás až tolik neláká vojenská historie, určitě nepohrdnete prohlídkou zámku Náchod, který je národní kulturní památkou s pěti nádvořími a unikátními bruselskými tapisériemi, nebo zámkem Nové Město nad Metují, také národní kulturní památkou tvořící jeden architektonický celek s náměstím.

Projet se můžete na kole a na běžkách za Lotrandem do Jestřebích hor či prožít nezapomenutelné dny plné amatérského divadla na Jiráskově Hronově.

Ať již je důvod vaší návštěvy Kladského pomezí jakýkoliv, věříme, že i vy si tu najdete místo pro svůj příběh a rádi se sem budete vracet, abyste „dopsali“ jeho pokračování …

www.kladskepomezi.cz

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena