Úvodní stránka5 kroků k udržitelnosti v MICE

5 kroků k udržitelnosti v MICE

2.4.2024

I kongresový cestovní ruch může být udržitelný, a to, pokud jsou přijata určitá opatření či strategie, které minimalizují negativní dopady na životní prostředí, společnost a ekonomiku. Připravili jsme pro vás 5 kroků, jak udržitelnosti v tomto segmentu dosáhnout. Podívejte se, o jaké kroky se jedná a zda je splňujete už teď.

1 Prostory

Venkovní i vnitřní prostory pro konference a setkání by měly být navrženy s ohledem na úsporu energie, využití obnovitelných zdrojů energie a minimalizaci odpadů. Tyto aspekty není vždy jednoduché dodržet, zejména pokud jsou konferenční prostory ve starých či dokonce historických prostorách. Užitečným ukazatelem by tak mohl být energetický ukazatel budov.

TIP: Poučte o energetické hospodárnosti vaše hosty i zaměstnance. Zkuste například rozmístit štítky upozorňující na plýtvání vody či zbytečné svícení.

2 Lokalita

Při udržitelnosti akce hraje svou roli i výběr lokality, kde se bude event pořádat. Z hlediska minimálního dopadu na životní prostředí je vhodné, aby cílová destinace byla dobře dostupná veřejnou dopravou, ať už se jedná o vlakové či autobusové spojení do kýžené obce, či MHD spojení po městě.

TIP: Město Hradec Králové v letošním roce vypisuje dotační titul na podporu kongresové turistiky, mezi jehož uznatelné výdaje bude patřit i jízdné v hradeckém MHD.

3 Stravování

Už v našem prvním blogovém článku jsme si říkali, že úspěšnost akce se hodnotí vždy podle chlebíčku. Stejné je to i u udržitelné akce. I její úspěch se bude hodnotit podle jídla. V tomto případě se budeme dívat na to, aby se s potravinami co nejméně plýtvalo, aby nabídka kopírovala sezónnost či aby se používaly recyklované nebo rozložitelné obaly. Stopku bychom měli vystavit i plastovým lahvím a jednorázovým kelímkům.

TIP: Buďte si jistí, že nemusíte na každou přestávku objednávat nový catering. Ušetříte vaši peněženku i planetu.

4 Komunita

Pod písmenem M ve zkratce MICE se skrývá meeting, neboli setkání. To nemusí nutně znamenat setkání na eventu, ale klidně setkání s místní komunitou. Tu totiž můžete zapojit do eventů zapojit třeba formou spolupráce s místními dodavateli nebo podporou charitativních projektů.

TIP: Víte, že každým vypitým pivem v Safari pivovaru ve Dvoře Králové nad Labem přispíváte na chov a transport nosorožců bílých zpět do Afriky? Tak na nosorožce!

5 Monitoring

Žijeme v době, kdy jsou pro nás data a informace velice zásadní a na jejich základě stavíme či upravujeme naše rozhodnutí. Monitorujeme téměř každý náš krok, a tak je logické, že bychom monitoringu měli podrobit i MICE události. Jedině průběžným monitoringem a vyhodnocováním jsme schopni říct, jaké dopady měla akce na životní prostředí, společnost či ekonomiku. Na základě těchto dat lze pak navrhovat zlepšení pro dosažení udržitelnějšího přístupu.

TIP: HKRCB pravidelně žádá své partnery o vyplnění dotazníku k MICE událostem, které se u nich konaly. Data, která jsou podrobnější než ta z ČSÚ, jsou poté seskupena za celou ČR a tvoří podrobný obraz kongresové turistiky. Pokud se chcete zapojit i vy, ozvěte se nám.

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena