Úvodní stránkaHKRCB prezentovala svou činnost na workshopu v Praze

HKRCB prezentovala svou činnost na workshopu v Praze

26.2.2024

Po roce v Praze pod vedením Czech Convention Bureau opět proběhlo dvoudenní jednání na téma rozvoje a podpory kongresové turistiky v jednotlivých regionech, zakončené workshopem se zástupci DMC, PCO, korporátů a oborových asociací.

První polovina dvoudenního setkání byla věnována zhodnocení aktivit regionálních convention bureau za rok 2023 a představení jednotlivých akčních plánů pro rok 2024, které jsou opravdu bohaté. Pouze MICE tripů je na letošní rok za všechny regiony plánováno 16. 

Řada přišla opět i na MICE data, jejichž sběr za rok 2023 v tuto chvíli pomalu končí. "Cílem sběru je seskupení dat o MICE aktivitách v ČR v odpovídající kvalitě i kvantitě. Data, která jsou nyní sbírána ČSU jsou zjišťována pouze z hotelů a u skupin větších než 50 osob. Na základě strategií krajských kanceláří pro kongresovou turistiku je však patrné, že v regionech se koná právě nejvíce akcí do 50 osob. Proto je v našem dotazníku zahrnut i sběr těchto dat," přiblížila Anna Nováková, která se za HKRCB jednání účastnila.

Novinkou poté byla diskuze na tzv. MICE kartami, které budou obsahovat informace o počtech hotelů, dopravní dostupnosti apod. za jednotlivé regiony.

Druhý den pak celý patřil workshopu, na který do pražského hotelu Andaz dorazilo na 50 zástupců DMC, PCO, korporátů a oborových asociací. S nimi jsme se bavili o nabídce Králvéhradeckého kraje v oblasti ubytování či incentivy, o možných službách naší kongresové kanceláře i o plánech na letošní rok nejen v oblasti MICE, ale také v rámci aktivit krajské centály.

"Bylo skvělé vidět, kam se debata od minulého prvního ročníku posunula. Letos byly totiž dotazy ze strany agentur daleko cílenější. Poptávka už byla po konkrétních kontaktech na naše partnery a to je známka toho, že posouváme konresovou kancelář správným směrem," zhodnotila manažerka kongresové kanceláře Anna Nováková.

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena