Úvodní stránkaHradec Králové Region Convention Bureau provedlo vlastní statistické šetření

Hradec Králové Region Convention Bureau provedlo vlastní statistické šetření

17.5.2021

Hradec Králové Region Convention Bureau se již nebude spoléhat pouze na data z Českého statistického úřadu. Nově bude provádět vlastní sběr dat od svých partnerů v celém Královéhradeckém kraji. První sběr dat proběhl již za rok 2020.

Český statistický úřad sbírá data jen z hromadných ubytovacích zařízeních a zároveň z akcí větších než 50 osob. Protože je však Královéhradecký kraj vyhledávaným místem spíše pro menší skupinové akce typu teambuilding, školení a workshop, rozhodli jsme se provádět vlastní pravidelný sběr informací od svých partnerů, který bude zaměřen nejen na firemní akce, ale také na svatby a film.

U kapitoly Firemní akce se potvrdila důležitost tohoto šetření, protože data sesbíraná z území, která zahrnovala akce již od 10 osob, byla za rok 2020 oproti datům z Českého statistického úřadu o 561 % větší.

V kapitole Svatby se důležitost šetření také potvrdila, protože v Královéhradeckém kraji nebyl propad v počtu svateb tak výrazný, jak deklaroval Český statistický úřad za celou republiku. Trend růstu sňatečnosti byl sice přetržen, ale v našem kraji o pouhé 2 %.

Kapitola Film byla od počátku brána spíše jako doplňková pro upřesnění, jak velkou roli hrají přímo partneři HKRCB ve filmovém světě. Protože se natáčelo u každého pátého z nich, je i toto šetření bráno za důležité.

Dotazníky byly rozeslány všem partnerům v Královéhradeckém kraji. Sběr dat probíhal od 11. 1. do 31. 1. 2021. Návratnost vyplněných dotazníků v rámci kraje byla 40 %, přičemž nejvyšší návratnost za oblast byla v Orlických horách a Podorlicku (67 %). Za oblasti Broumovsko, Český ráj a Kladské pomezí byla naopak návratnost 0 %, proto se tyto regiony ve statistickém šetření neobjevily.

Více informací se dočtete přímo ve statistickém šetření, které je uloženo v záložce Ke stažení.

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena