Úvodní stránkaPodpora kampaně kandidatur

Podpora kampaně kandidatur

8.4.2020

Czech Convention Bureau chystá výzvu v rámci podpůrného programu agentury CzechTourism "Program podpory kandidatur".

Tento podpůrný program je zaměřen na získání mezinárodních MICE akcí do České republiky. O podporu mohou žádat pouze subjekty, které se aktivně podílejí na prezentaci České republiky coby kandidátské země a pouze na jednu určitou akci. Těmito subjekty jsou:

- PCO / DMC agentury či organizátoři akce (vysoké školy, profesní komory, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti)
- Regionální convention bureaus
- Lokální ambasadoři relevantní k dané akci

Žadatel musí být zárověň právnickou osobou.

Předpokládaná lhůta podání žádostí je:

- 20. dubna - 11. května 2020

- 14. září - 27. září 2020

Podrobnější informace o konkrétních parametrech akce naleznete v odkazu níže:

https://www.czechtourism.cz/o-czechtourism/czech-convention-bureau/aktuality/czech-convention-bureau-chysta-vyzvu-v-ramci-jarni/

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena