Úvodní stránkaTOP 5 udržitelných projektů v Královéhradeckém kraji

TOP 5 udržitelných projektů v Královéhradeckém kraji

3.4.2024

Nejen ve světě, ale i u nás v kraji se stává udržitelnost rostoucím trendem ve všech odvětvích, MICE nevyjímaje. Realizace akcí s minimálním dopadem na životní prostředí a maximálním pozitivním vlivem na místní komunity se stále více objevuje jako hlavní nebo alespoň doprovodná myšlenka. Co je mezi TOP 5 udržitelnými projekty v našem kraji?

Cirkulární centrum Jaroměř

Cirkulární centrum Jaroměř je inovativním prostorem zaměřeným na vzdělávání a podporu kreativní tvorby s důrazem na rozvoj lokální cirkulární ekonomiky. Jeho posláním je připravit děti i dospělé na přechod od lineárního k cirkulárnímu hospodářství. Prostřednictvím práce s odpadovými materiály rozvíjí dovednosti a šíří povědomí o výzvách a příležitostech, které cirkulární ekonomika nabízí.Mezi jejich aktivity patří praktické workshopy, výukové programy pro školy, zájmové kroužky, tvůrčí festivaly, studentské stáže a sympozia pro umělce. Dále připravují materiálovou banku pro kreativce, řemeslníky a školy, kteří chtějí využít odpadové materiály ve své tvorbě.

https://www.recyupcy.cz/

Jeden den včelařem

Objevte magii včelařství a jeho pozitivní dopad na naši planetu. Včelařská přípravka, není určena jen pro ty, kteří uvažují o včelaření a chtějí získat základní znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zahájení této činnosti, ale také ideální pro firemní teambuildingové aktivity nebo kongresové turisty. Včelařská přípravka nabízí možnost zážitkových jednodenních akcí, které nejen posilují týmovou spolupráci a komunikaci, ale také podporují ekologické a udržitelné hodnoty. Včelaření totiž není jen o péči o včely a produkci medu, ale zahrnuje i ochranu přírody a biodiverzity. Účastníci mohou zažít přímý kontakt s přírodou a získat nové znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného zemědělství a ochrany životního prostředí.

https://www.vcelarskekurzy.cz/

Ekologický hotel Studánka

Zelený hotel Studánka je odlišný od běžných hotelů díky důrazu na ekologické chování a ohleduplnost k životnímu prostředí. Nachází se v krásné přírodě a hosté berou ekologické praktiky jako normu. Hlavními prvky udržitelnosti jsou efektivní využívání vody a energie, správné nakládání s odpady a podpora místních zdrojů potravin. Hotel nabízí volnočasové aktivity zaměřené na turistiku a cykloturistiku a využívá solární panely a elektro nabíječku pro auta. Dále se pyšní fotovoltaickými panely a účinnými elektrickými spotřebiči. Osvětlení a topení jsou řízeny automaticky a využívá se přirozeného ochlazení z okolního lesa. Zelená Studánka je tedy pyšným příkladem zeleného hotelu s komplexními ekologickými opatřeními.

https://www.hotelstudanka.cz/ekologicky-hotel-studanka-se-po-pravu-pysni-pojmenovanim-zeleny/​

Ekocentrum KRTEK

Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání s přezdívkou KRTEK. Dům je navržen s ambicí vytvořit stavbu, která by mohla být příkladem ekologického přístupu k architektuře a trvale udržitelného využívání krajiny. Je to místem osvěty a diskusí nad ekologickou problematikou, místem pro vzdělávání a výchovu dětí, mládeže i dospělých, kteří tak získají hlubší povědomí o přírodě a krajině a respekt k hodnotám přírodního bohatství. Díky zapuštění do terénu je objekt energeticky nenáročný s velmi malými tepelnými ztrátami. Pro vytápění je využito tepelné čerpadlo.

V KCEV KRTEK je přednáškový sál pro 80 osob (včetně 2–5 vozíčkářů) vybavený špičkovou prezentační a nahrávací technikou, malá laboratoř pro 16 studentů s mikroskopy a stereolupami, malá galerie a knihovna.

https://www.krnap.cz/navstevnici/ekovychova/ekocentrum-krtek/

Park 360

Na koncert nebo festival ekologicky. Park 360 je inovativní projekt, který funguje na principech cirkulární ekonomiky. Během akcí v parku aktivně pracují na třídění několika druhů odpadu, využívá zálohované nádobí a stále více zapojuje obnovitelné zdroje energie. Tímto způsobem nejen že minimalizují naši ekologickou stopu, ale také přispívá k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji.

S cílem dosáhnout klimatické neutrality a energetické soběstačnosti si stanovili ambiciózní plán. Do roku 2030 se zavazují ke kompletnímu snížení  uhlíkové stopy a k dosažení stavu, kdy budou schopni zajistit veškerou potřebnou energii z obnovitelných zdrojů. Jsme přesvědčeni, že takovýto přístup je klíčovým krokem směrem k udržitelnější budoucnosti, která respektuje potřeby současných i budoucích generací.

https://park360.cz/

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena