Úvodní stránkaTravelcon 2023

Travelcon 2023

24.4.2023

Již po sedmé se konala konference cestovního ruchu v Českých Budějovicích s názvem Travelcon, kterou pořádá Jihočeská centrála cestovního ruchu se svými partnery.

Mezi hlavní témata letošní konference patřila udržitelnost, inovace a umělá inteligence v cestovním ruchu a data jako surovina pro 21. století. Aby se v některých tématech mohlo jít více do hloubky, připravili organizátoři kromě přednášek také tématicky zaměřené workshopy, kde se diskutovalo podrobněji a konkrétněji než v hlavním přednáškovém sále.

„S kolegy jsme se dvou zajímavých workshopů účastnili a jsem ráda, že jsem tento koncept mohla zažít. O něčem podobném totiž uvažujeme při přípravě druhého ročníku Kolegia cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Vloni se ukázalo, že je potřeba některým tématům věnovat větší časový prostor, aby se mohlo diskutovat hlouběji," okomentovala hlavní organizátorka Kolegia CR Anna Chvátalová.

Velice zajímavá přednáška byla na téma umělé inteligence, která dnes například pomáhá marketérům s predikcí chování spotřebitelů a tím pádem lepšímu cílení kampaní. Poutavý byl také workshop s představiteli DMO České Švýcarsko, kteří museli v loňském roce čelit největšímu požáru v dějinách České republiky. Pro všechny zainteresované v hotelnictví byla poté téměř povinnost poslechnout si přednášku Michaely Reitterer, která ve Vídni vlastní první městský SDG hotel na světě s nulovou energetickou bilancí.

V rámci tohoto dvoudenního setkání proběhlo také neoficiální setkání představitelů convention bureau, na kterém proběhly výměny informací zejména o proběhlých veletrzích, které se v posledních měsících konaly. Další oficiální setkání proběhne v květnu online formou.

Travelcon 2023, autor: JCCR

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena