Úvodní stránkaVýzva k podávání žádostí COVID-Ubytování II

Výzva k podávání žádostí COVID-Ubytování II

27.1.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 25. ledna 2021 vyhlásilo výzvu na podporu provozovatelů hromadných ubytovacích zařízeních v ČR. Výše alokace byla stanovena na částku 3 300 000 000 Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 1. února do 31. března 2021. Výše dotace bude odvozena od počtu pokojů, pevné částky na pokoj dle kategorie (330 Kč - 100 Kč) a počtu dnů rozhodného období. Rozhodným obdobím je období od 22. října 2020 do 22. ledna 2021 s výjimkou období 3. - 17. prosince 2020, kdy ubytovací služby nebyly omezeny.

Žádosti žadatel vyplní a zašle přes elektronický formulář na: https://zadosti.sfpi.cz/

Výzva COVID - Ubytování II - HUZ

Informace z MMR k dotačnímu titulu

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena