Úvodní stránkaCOVID Neprokryté náklady

COVID Neprokryté náklady

29.3.2022

Až do 17. května mohou podnikatelé z vybraných oborů žádat kompenzace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Mezi oprávněné žadatele patří stravovací a ubytovací služby, služby prádelen, cestovních kanceláří a agentur nebo organizátoři sportovních, kulturních, konferenčních a veletržních akcí.

Rozhodným obdobím je podle druhu činnosti 1. listopad - 31. prosinec 2021 nebo 1. listopad 2021 - 28. únor 2022. Na základě rozhodného období jsou poté odlišné i výše podpory. Pro první rozhodné období je to 50 % nepokrytých nákladů, maximálně však 1,5 milionu korun. Za druhé rozhodné období je to až 70 % nepokrytých nákladů, maximálně však 3 miliony korun. 

Tato podpora nelze kombinovat s dříve vyhlášenými programy COVID Adventní trhy, COVID 2022 sektorová podpora a COVID Bus. Kombinovat naopak lze s programem Antivirus a kompenzačním bonusem.

Pro vyplnění žádosti je nutné doložit:

  • Výkaz o obratu podporovaných činností za rok 2019, příp. 2018
  • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období
  • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období
  • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období
  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy

Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Více informací a podklady ke stažení ZDE.

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena