Úvodní stránkaAktualityCOVID Neprokryté náklady

COVID Neprokryté náklady

29.3.2022

Až do 17. května mohou podnikatelé z vybraných oborů žádat kompenzace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Mezi oprávněné žadatele patří stravovací a ubytovací služby, služby prádelen, cestovních kanceláří a agentur nebo organizátoři sportovních, kulturních, konferenčních a veletržních akcí.

Rozhodným obdobím je podle druhu činnosti 1. listopad - 31. prosinec 2021 nebo 1. listopad 2021 - 28. únor 2022. Na základě rozhodného období jsou poté odlišné i výše podpory. Pro první rozhodné období je to 50 % nepokrytých nákladů, maximálně však 1,5 milionu korun. Za druhé rozhodné období je to až 70 % nepokrytých nákladů, maximálně však 3 miliony korun. 

Tato podpora nelze kombinovat s dříve vyhlášenými programy COVID Adventní trhy, COVID 2022 sektorová podpora a COVID Bus. Kombinovat naopak lze s programem Antivirus a kompenzačním bonusem.

Pro vyplnění žádosti je nutné doložit:

  • Výkaz o obratu podporovaných činností za rok 2019, příp. 2018
  • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období
  • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období
  • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období
  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy

Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Více informací a podklady ke stažení ZDE.MICE školení 15.10.2021

Vládní kompenzace 17.12.2020

Online workshopy 30.7.2020

Zákaz veletrhů 12.3.2020

Lázeňství 25.9.2019

Lázeňství 25.9.2019

Born to MICE 3.12.2018

Born to MICE 3.12.2018

Den kraje 2017 3.5.2017

ITB Berlin 2017 17.3.2017

Event Day Brno 2016 12.11.2016

Trend Event 2016 19.10.2016

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena