Úvodní stránkaVýzva v rámci kampaně kandidatur a asociačních kongresů

Výzva v rámci kampaně kandidatur a asociačních kongresů

1.7.2021

Agentura CzechTourism prostřednictvím Czech Convention Bureau v současné době realizuje dva typy partnerské spolupráce pro subjekty působící v oblasti MICE. Stejně jako v minulém roce se jedná o spolupráci na podpoře kampaní kandidatur a spolupráci v rámci asociačních kongresů.

Spolupráce v rámci kampaní kandidatur

- Podávání nabídek probíhá od 1. – 21. 7. 2021 pouze elektronicky ZDE
- Spolupráce probíhá ve dvou kategoriích: od 200 do 500 účastníků a více než 500 účastníků
- Akce musí splňovat tyto parametry: doba trvání minimálně 3 po sobě jdoucí dny, zahraniční účast minimálně 70 %, místo konání ČR
- Nabídku může předkládat pouze právnická osoba se sídlem podnikání v ČR
- Nejzazší termín pro uskutečnění akce je 21. 7. 2022
- Spolupráce s CzechTourism probíhá ve finanční i nefinanční rovině
- Partnerství nebude dotací na uspořádání akce, nýbrž bude uzavřena smlouva na dodávku marketingových služeb
- Celková alokace činí 2 000 000 Kč
- Více informací ZDE 
 

Spolupráce v rámci asociačních kongresů

- Podávání nabídek probíhá od 1. – 21. 7. 2021 pouze elektronicky ZDE
- Spolupráce probíhá ve dvou kategoriích: od 80 do 500 účastníků a více než 500 účastníků
- Akce musí splňovat tyto parametry: akce má charakter asociačního kongresu či konference, doba trvání minimálně 3 po sobě jdoucí dny, místo konání ČR, termín konání akce nejdéle 21. 7. 2022
- Nabídku může předkládat pouze právnická osoba se sídlem podnikání v ČR
- Celková alokace činí 5 000 000 Kč, limit pro partnerské plnění na jednu akci je 199 000 Kč
- Partnerství nebude dotací na uspořádání akce, nýbrž bude uzavřena smlouva na dodávku marketingových služeb
- Více informací ZDE


Poznámka: jedna z povinných příloh je souhlas regionální convention bureau s pořádáním akce. Na území Královéhradeckého kraje tedy bude souhlasy udělovat Hradec Králové Region Convention Bureau. Potřebný formulář naleznete ke stažení níže.

Souhlas regionalního convention bureau.doc

© 2016 Hradec Králové Convention Region Bureau | Všechna práva vyhrazena